LLIBERGÈNCIA

Construïm la Catalunya de les llibertats

 

Llibergència és una associació civil transversal, legalment registrada, que promou la defensa de les llibertats. Llibergència s’identifica amb el liberalisme de tall clàssic que reivindica la vigència de les seves polítiques enfront del socialisme i també del conservadorisme. El liberalisme clàssic entès com la concepció d’un ordre polític, social i econòmic que ha contribuït incommensurablement a la llibertat i al benestar humans, al desenvolupament autònom de la persona i que la situa com a subjecte principal i últim d’una comunitat més extensa a la qual s’adhereix per afirmació voluntària.

La visió liberal de Llibergència emana d’una pluralitat d’autors i intel·lectuals del món occidental, que és on la seva tradició s’ha arrelat de forma més inherent i remarcable; personalitats que deambulen en multitud i pluralitat de cultures, com ara Adam Smith, David Hume, Voltaire, Immanuel Kant, Karl Popper,  Isaiah Berlin, Johan Rawls, Jaume Bofill i Mates, Alexis de Tocqueville, Ludwig von Mises, Ramon Trias Fargas, Valentí Almirall, i tants altres que han situat en la seva concepció filosòfica tres temàtiques preferents: la llibertat, la igualtat i el pluralisme.

És en aquest marc teòric que els Llibergents manifestem els següents principis i valors com a fonaments de la nostra base ideològica:

 • La supremacia de les llibertats individuals i el respecte als drets humans
 • La democràcia
 • L’imperi de la llei
 • La igualtat d’oportunitats i davant de la llei
 • L’exercici del dret a decidir, inclòs el dret a l’autodeterminació
 • L’economia de lliure mercat
 • El bon govern
 • La aconfessionalitat de l’Estat
 • La sostenibilitat
 • La prosperitat dels éssers humans a través de la integració en la globalització, del lliure comerç i la cooperació global
 • L’europeisme
 • La pluralitat social
 • La subsidiarietat del poder públic, la primacia dels ciutadans.

Avui a Catalunya la manera de superar el vell debat entre l’eix de la dreta i l’esquerra, entre el conservadorisme i el socialisme; la manera d’exercir i presentar-se modernament als ulls de la ciutadania, d’advocar i practicar el catalanisme amb normalitat, i per tant, de situar el ciutadà, la seva llibertat i dignitat en el centre de la vida pública és fer-ho des d’un espai liberal. Un espai que assumeixi com a propis els valors i els principis rectors que tot just avançàvem, que afronti els reptes en la vida social i econòmica del país. En definitiva, un espai que ens permeti exercir la centralitat política en el nostre país.

Per una Catalunya de progrés i llibertats, fem una crida als ciutadans que comparetixen aquest nostre ideari polític a unir-se a Llibergència!